Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w Przedszkolu nr 4 w Łęczycy  w roku szkolnym 2019/2020

1.„Od przedszkolaka do pierwszaka”.Program wychowania przedszkolnego. Autor: Iwona Broda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, numer  dopuszczenia P4/8/13. Program dostosowany do podstawy programowej z 14 lutego 2017 r.-  realizacja w grupie: III,VI

 2.„Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” Autor: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk.Wydawnictwo Nowa Era, numer dopuszczenia P4/15/17 -  realizacja w grupie VII

3."Wokół przedszkola.Program wychowania przedszkolnego".Autor:Małgorzata Kwaśniewska,Joanna Lendzion,Wiesława Żaba-Żabińska-realizacja w grupach I,II,IV,V

4. ENGLISH PLAY BOX. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim".Wydawnictwo-Nowa Era .Dorota Sikora-Banasik. Ewelina Wilkos..– realizacja we wszystkich grupach.

 5.„Jesteśmy Dziećmi Pana Boga” Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak AZ-0-04/4, 26.III.2004r.- realizacja w grupie: IV i VII.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

 

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE,W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ:

  

"WIĘCEJ NIŻ LEKCJA WIĘCEJ NIŻ KINO"-NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Ogólnopolski program edukacji filmowej dla przedszkoli.Wychowanie z filmem i wychowanie do filmu to kształtowanie wielu kompetencji u dzieci od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne.Celem programu głównie jest aby dzieci wychodzący z kina patrzyły na świat oczami ludzi wrażliwych,empatycznych i mądrych. 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"
Program ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. W ramach programu nasze przedszkolaki odbyły pierwsze wycieczki do Biblioteki Dziecięcej.

 "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"

Program, ma na celu poprawę jakości odżywiania dzieci w przedszkolu i poszerzenie świadomości rodziców w zakresie naturalnego odżywiania.

" AKADEMIA AQUAFRESH"

W czasie realizacji programu dzieci biorą udział w zajęciach o tematyce "Jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.Otrzymują foldery informacyjne, a także mają okazję na spotkanie z miejscowym stomatologiem.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

O przyrodzie i ekologii dzieci uczą się z Kubusiem już od sześciu lat. To jeden z największych ogólnopolskich programów dla przedszkolaków, który obejmuje już 60% przedszkoli w całej Polsce. Do tej pory już ponad milion dzieci razem z Kubusiem uczyło się, w jaki sposób trzeba dbać o środowisko naturalne. Źródłem fantastycznej nauki i zabawy są materiały, których głównym bohaterem jest Kubuś - uwielbiany przez maluchy miś. Kubuś pokazuje dzieciom piękno natury, a także uczy dobrych zachowań. Razem z nim przedszkolaki przeżywają niesamowite przygody, słuchając specjalnie dla nich przygotowanych bajek.  Dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku i dbając o drugie śniadanie.

"MAMO,TATO,WOLĘ WODĘ"

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

 "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

 W trakcie realizacji programu dzieci zdobędą wiedzę nt.szkodliwości dymu tytoniowego i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,gdy dorośli przy nich palą. Program uczy dzieci asertywnych zachowań w obronie własnych praw.