Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Kontakt

Przedszkole nr 4

ul.Bitwy n/d Bzurą 26A

99-100 Łęczyca

tel.(24)721-03-53

email:p4leczyca@wikom.pl