Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Grupa IV

"PRALINKI"

wychowawca: Anna Jucha

                       Ewelina Niewęgłowska