Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Opłaty

Przedszkole zapewnia dziecku:

  bezpłatne realizowanie podstawy programowej
  w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu
  w godzinach od 8.00 do 13.00 

opłata za jedną godzinę zajęć wykraczającą poza pięciogodzinny

bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł

( od godz. 7.00 - 8.00;  od 13.00 - 16.00)

  WYŻYWIENIE – stawka dzienna  wynosi 6,00 zł

  opłata za 3 posiłki = śniadanie + obiad + podwieczorek - 6,00 zł,
  opłata za 2 posiłki  = śniadanie + obiad - 4,75 zł,
              opłata za 1 posiłek = obiad - 3,50 zł,
              opłata za 2 posiłki =obiad + podwieczorek – 4,75 zł

 

Rada Rodziców - 100,00 zł

Numer konta bankowego Rady Rodziców
  38 9263 0000 0601 3190 5000 0101 

Regulamin elektronicznej ewidencji