Przedszkole nr 33 w Warszawie

Historia

Powstanie przedszkola:
Przedszkole nr 33 w Warszawie zostało powołane w 1952 roku i powstało w budynku mieszkalnym przy ulicy Wilczej 63.
W latach 1952-1993 miało numer 2, a od roku szkolnego 1993/94 placówka ma nazwę Przedszkola nr 33 w Warszawie.

Na początku swojego istnienia przedszkole obejmowało dwie grupy dzieci, natomiast od czerwca 1956 roku zaczęło funkcjonować jako przedszkole cztero-oddziałowe. Uczęszczało wtedy do niego 128 dzieci.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w roku szkolnym 1982/83 w przedszkolu przy ulicy Wilczej działało aż 6 oddziałów, a w latach 1984-1986 - 5 oddziałów. W kolejnych latach aż do dnia dzisiejszego

Przedszkole nr 33 jest przedszkolem czterooddziałowym.

Dyrektorzy:
Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Daniela Kopczyńska,
natomiast kolejnymi pani Henryka Makowska
pani Henryka Nużyńska,
pani mgr Anna Stępień

od 01.09.2017r pani mgr Iwona Zawiła - Urbanek