Przedszkole nr 33 w Warszawie

Godziny pracy

 

 

PRZEDSZKOLE NR 33

ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa

telefon: (22) 629-74-73

e-mail: p33@edu.um.warszawa.pl

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku 7:00-17:30

Prosimy o punktualne odbieranie dzieci oraz telefoniczne zgłaszanie spóźnień do godziny 9:00.

 

Dzień w naszym przedszkolu wygląda następująco:

7.00-8.30

Schodzenie się dzieci

Praca indywidualna z dziećmi

Zabawy tematyczne, dowolne, praca wyrównawcza

Czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć

8:30-9:00

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe

Przygotowanie do śniadania

9:00-9:30

Śniadanie

 

9:30-10:10

Zajęcia obowiązkowe

 

10:10-10:20

Przygotowanie do spaceru

Zabawa ruchowa

10:20-12:00

Pobyt na powietrzu

Poznawanie otoczenia przyrodniczego, społecznego

Zabawy w terenie

12:00-12:15

 

Przygotowanie do obiadu

12:30-13:00

Obiad

 

 

13:00-14.30

Krótki odpoczynek

Zajęcia dodatkowe

Praca indywidualna i wyrównawcza

Zabawa ruchowa

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

14.30-15:00

 

Podwieczorek

 15.00-17.30                             

Rozchodzenie się dzieci do domu

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Praca indywidualna i wyrównawcza

Planowanie pracy na następny dzień

 

moc