Przedszkole nr 33 w Warszawie

Kontakt

domek przedszkole

Przedszkole nr 33

ul.Wilcza 55/ 63

00-679 WARSZAWA

 telefon: (22) 629 -74-73

 e-mail: p33@edu.um.warszawa.pl

Z IOD możemy się skontaktować mailem lub listownie

email: dbfos.iod.oswiata@um.warszwa.pl

adres pocztowy: Przedszkole nr 33

ul.Wilcza 55/63

00-679 Warszawa z dopiskiem,,dane osobowe"