Przedszkole nr 33 w Warszawie

Rada Rodziców

Przedszkole nr 33 współpracuje z rodzicami na wielu szczeblach.

 

Głównym organem reprezentującym społeczność rodziców jest Rada
Rodziców

 

W roku szkolnym 2018/2019  w skład Rady Rodziców wchodzą:

 p.Piotrowska- oddział I

p.Śmieszek - oddział II

p.Jabłońska- oddział III

p.Kurach- oddział IV

 

 

Opłaty za Radę Rodziców zgodnie z zadeklarowaną kwotą- konto nr :88 8642 0015 2024 4901 1683 0001