Przedszkole nr 33 w Warszawie

Rada Rodziców

Przedszkole nr 33 współpracuje z rodzicami na wielu szczeblach.

 

Głównym organem reprezentującym społeczność rodziców jest Rada
Rodziców

 

W roku szkolnym 2018/2019  w skład Rady Rodziców wchodzą:

 p.Piotrowska- oddział I

p.Śmieszek - oddział II

p.Jabłońska- oddział III

p.Kurach- oddział IV

 

 

Opłaty za Radę Rodziców zgodnie z zadeklarowaną kwotą- konto nr :72 1320 1104 7850 1083 2000 0001