Przedszkole nr 33 w Warszawie

Rada Rodziców

Przedszkole nr 33 współpracuje z rodzicami na wielu szczeblach.

 

Głównym organem reprezentującym społeczność rodziców jest Rada
Rodziców

 

W roku szkolnym 2017/2018  w skład Rady Rodziców wchodzą:

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Justyna Kurach

Sekretarz Rady Rodziców- Iwona Jaworek

 

 

Członkowie Rady Rodziców:

 

Jolanta Jabłońska

Ewelina Suwała

 

Opłaty za Radę Rodziców zgodnie z zadeklarowaną kwotą- konto nr 88 8642 0015 2024 4901 1681 0001