Przedszkole nr 33 w Warszawie

Opłaty

Do 10 każdego miesiąca rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat za przedszkole.
Na łączną kwotę składa się:

 

  • wyżywienie - 10 zł dziennie- konto nr 64 1030 1508 0000 0005 5064 8032

 

Polisa nr 457 662 000 85 950

Opiekun: 606 814 488

www.allianz.pl

Składkę proszę wpłacać przelewem na rachunek polisy: 24 1240 2092 9021 1662 0008 5950

Odbiorca: TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Tytułem: Imię i nazwisko ubezpieczonego Dziecka