Konkursy ekologiczne


Jesteśmy przedszkolem ekologicznym. Nasze  hasło przewodnie to - „Z ekologią w sercach i przyrodą w tle”.


Dzięki nam przedszkolaki stają się ekoprzedszkolakami.  Kochają przyrodę i wszystko co naturalne. Są wrażliwe na piękno przyrody, rozumieją konieczność jej ochrony. To po prostu mali strażnicy środowiska naturalnego i czują się za nie odpowiedzialni. W celu utrzymania takiego poziomu świadomości u naszych wychowanków wytyczyliśmy sobie plan działań oraz cele, które zamierzamy aktywnie realizować.


Zależy nam m.in. aby ekoprzedszkolaki:

  • znały przyczyny zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby oraz rozumiały potrzebę zmniejszania ilości spalin w powietrzu
  • znały podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska i terminy z zakresu ekologii
  • przestrzegały zasad właściwego zachowania się w środowisku naturalnym – życie w symbiozie z naturą
  • rozumiały i odczuwały potrzebę segregacji śmieci
  • znały znaczenie spożywania zdrowej i ekologicznej żywności na organizm człowieka
  • obserwowały i dostrzegały zmiany najbliższego otoczenia
  • znały zasady pielęgnacji i uprawy roślin (warzyw, owoców, ziół, kwiatów)