Rozkład dnia Opłaty Zajęcia dodatkowe Jadłospis*********************


 

Zapraszamy Rodziców i dzieci do udziału w akcji „ Zostań Mikołajem – spełnij dziecięce marzenia”.

 

Zbieramy: artykuły papiernicze- bloki rysunkowe i techniczne białe i kolorowe; papier kolorowy; bibułę kolorową; plastelinę; kredki ołówkowe, świecowe, pastelowe; temperówki; zszywacze; dziurkacze ozdobne,farby;pędzle;kleje.                                                                                                                          Dodatkowo prosimy, aby każde dziecko przyniosło dwa cukierki , z których utworzymy łańcuch na choinkę .

 

Akcja trwa od 13  do 30 listopada 2017 r.

 

Zebrane artykuły zostaną przekazane dla niepełnosprawnych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgierzu.                       


 

**********************


 

Kalendarz uroczystości na miesiąc

 

listopad 2017 r:


7 listopada 2017 r. godz. 9.30- Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki " Piękna nasza Polska cała"


15 listopada 2017 r. godz. 9.00- spotkanie z Ratownikiem Medycznym


24 listopada 2017 r. godz. 9.20- Dzień Pluszowego Misia- rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i Rodziców " Zabawka ze skrawka- Dzieciaczek- Polaczek"


28 listopada 2017 r. godz. 9.30- " Porcelanowe ozdoby choinkowe"- spotkanie warsztatowe dla Rodziców i Dziadków z grupy Biedronki


29 listopada 2017 r - Pasowanie na przedszkolaka w grupie Kajtusie

 

 

**********************

Zachęcamy Rodziców i dzieci do włączenia się  w akcję

„ Kup Pan szczotkę”

organizowaną przez Fundację Redemptoris Missio,

polegającą na zbiórce szczoteczek i past do zębów dla afrykańskich dzieci.

W naszej placówce akcja trwa

w dniach 04- 12 października 2017 r.

Liczymy na Pańsstwa wsparcie.

W imieniu afrykańskich dzieci serdecznie dziękujemy!***********************************************

Kalendarz uroczystości na miesiąc

październik 2017 r:


09 października 2017 r godz. 9.15- Urodziny Kubusia Puchatka- spotkanie czytelnicze organizowane przez nauczycielki

 

11 października 2017 r godz. 9.15- Święto Drzewa- spotkanie z leśniczym organizowane przez nauczycielki

 

12 października 2017 r godz.9.15- Koncert Muzyczny

 

13 października 2017 r- godz.10.00- akademia z okazji Dnia  Edukacji Narodowej organizowana przez nauczycielki

 

20 października 2017 r - wyjście na przedstawienie teatralne " Ach ta Pippi"

25 października 2017 r godz. 10.00- próbna ewakuacja

12.30- Dzień Dyni- organizowany przez nauczycielki

27 pażdziernika 2017 r godz. 10.45- Teatr Widzimisie " Trzy świnki"


 

***********************************************

Zapraszamy Rodziców na zebranie w dniu 12 września o godz. 16.30.

 


 

***********************************************


 

Kalendarz uroczystości na miesiąc wrzesień 2017 r:

 


14 września 2017 r godzina 9.15- Koncert Muzyczny

 

26 września 2017 r godzina 10.00- Bal Jesieni

27 września 2017 r-godz.9.30- spotkanie z Policjantem

 

28 września 2017 r godzina 9.15- Pirackie przyjęcie u Pippi- spotkanie czytelnicze organizowane przez nauczycielki


29 września 2017 r godz. 10.00 - Święto Pieczonego Ziemniaka organizowane przez nauczycielki


 

***********************************************


Drodzy Rodzice!


Informujemy, że nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.00- 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

Poza podstawą programową zapewniamy szeroki wachlarz zajęć rozwijających zdolności twórcze i wspierających indywidualne zainteresowania dziecka, wspomagających jego rozwój umysłowy i emocjonalny.

Są to :

w grupach młodszych zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą oraz zajęcia z papieroplastyki;

w grupach starszych zajęcia ekologiczne, zajęcia z logicznego myślenia oraz zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą.

Zajęcia te odbywają się codziennie w godzinach 13.00-15.00 w grupach młodszych oraz 13.00-16.00 w grupach starszych.

Zachęcamy do udziału w oferowanych zajęciach.


***********************************************


Zapraszamy


nowy rok szkolny 2017 - 2018 rozpoczynamy
w piątek 1 września 2017r.


Rodzice dzieci z najmłodszej grupy (3 latków) proszeni są o przyniesienie następujących rzeczy podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka:

  • mała poduszeczka
  • piżama
  • komplet ubrań na zmianę (powieszony w szatni w woreczku)

 


 

 

***********************************************


Serdecznie zapraszamy Rodziców

do składania wniosków o przyjęcie dzieci

do naszego przedszkola.


Składanie wniosku o przyjęcie
od 15 lutego 2017r. do 1 marca 2017r.

 


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ -  MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie biorą udziału w rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018.

 

2. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

 

Druki deklaracji oraz wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne są w przedszkolach i w n/w szkołach podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

 

Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:

 

- Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1,  ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

 

- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2,  ul. Wiejska  29/31,

 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Leona Witolda May’a 11/13,

 

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6,  ul. Juliusza Słowackiego 32/42,

 

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 8, ul. Gminna 5/9.

 

3. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego określił na rok szkolny 2017/2018 terminy   przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki (Zarządzenie nr 39/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r.). Harmonogram będzie dostępny w placówkach i na ich stronach internetowych oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w  postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

od 1 lutego 2017 r.

do 7 lutego 2017 r.

---

 

2

Składanie wniosku o przyjęcie  do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15 lutego 2017 r.

do 1 marca 2017 r.

 

od  27 marca 2017 r.

  do 3 kwietnia 2017 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 7 marca 2017 r.

 

do 7 kwietnia 2017 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

16  marca 2017 r.

 

12  kwietnia  2017 r.

 

5

Potwierdzenie przez  rodzica  ( prawnego opiekuna )  kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

 

 

od 16 marca  2017 r.

do 22 marca 2017 r.

 

od 12  kwietnia 2017 r.

do 18  kwietnia 2017 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

24 marca 2017 r.

 

19  kwietnia 2017 r.

 

4. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

5. Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ).

 

Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na terenie Gminy - Miasto Tomaszowów Mazowiecki niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata opieką zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę n/w kryteria, określone przez organ prowadzący ( Uchwała Nr XL/358/2017  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę  – Miasto Tomaszów Mazowiecki ).

 

 

 

 

Lp.

 

 

Kryteria

 

 

Liczba punktów

 

1

 

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

 

22

 

2

Oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

14

 

3

 

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

10

 

4

 

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

10

 

5

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

7

 

 

 

 

Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic ( prawny opiekun ) kandydata potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

 

 

 

***********************************************


Zachęcamy


Rodziców i dzieci do zbierania makulatury, i przynoszenia jej do naszego przedszkola. W ostatnim dnu każdego miesiąca będzie wybierany:


"Nalepszy zbieracz makulatury",


na którego czeka dyplom i nagroda.


***********************************************


Nauczyciele informacji o dzieciach udzielają na bieżąco podczas rozmów indywidualnych. Dodatkowym dniem wyznaczonym do konsultacji jest ostatnia środa miesiąca w godzinach 15.00- 15.30
***********************************************


 

Ogłoszenie dla Rodziców:


1.


 

Wpłat za przedszkole można dokonywać u intendenta


 

2.


 

Na konto


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

 

ul. J. Słowackiego 32/42

 

97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

Nr konta: 76 1050 1461 1000 0090 3069 2835


 

Ważne, aby w tytule przelewu podać


1. Przedszkole Nr 2

2. Imię Nazwisko dziecka

3. Opłata wyżywienie:  (wpisujemy kwotę)

4. Opłata za godziny: (wpisujemy kwotę)


Ważne, aby dokładnie podawać kwotę, co do każdego grosza, nie wolno zaokrąglać do pełnej kwoty!


 

 

*********************************************************

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim

z dn.27.06.2016r.REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU  NR 2 im. M. Kownackiej

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 6

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


1.   W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się elektroniczny system „ATMS Kids”.

2.   Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

3.   Z pełnych funkcjonalności systemu można korzystać także w trakcie dyżurów wakacyjnych. Rodzic/prawny opiekun dziecka z Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim może rejestrować swoje wejście/wyjście na czytnikach w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny, naliczając tym samym opłaty za pobyt dziecka w odpowiedniej, dyżurującej placówce.

4.   Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

5.   W Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

6.   Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

7.   Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

8.   Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

9.   Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 7,00 zł plus koszty przesyłki.

10.   Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim lub intendenta Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

11.   Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 7,00 zł plus koszty przesyłki.

12.   Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.

13.   Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.

14.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu  od godziny otwarcia przedszkola.

15.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkoludo godziny zamknięcia przedszkola.

16.   Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.

17.   Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

18.   Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.

19.   System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID, czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.


Postanowienia końcowe

1.   Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie internetowej i stronie BIP Przedszkola Nr 6 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, u Dyrektora oraz Wicedyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6  w  Tomaszowie Mazowieckim.

2.   Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.

3.   Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4.   Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim oraz intendent Przedszkola Nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

5.   Na platformie ePrzedszkole.com.pl dostępnej dla rodziców/prawnych opiekunów istnieje możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami o odpłatnościach swojego dziecka.

6.   W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie papierowa wersja ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

7.   Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

8.   Zmiana opłat za karty będzie podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w przedszkolu (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).

 

9.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016r.

 

 


 

***************************************************************************************

 

 

Zapraszamy w odwiedziny do naszego przedszkola

************************************************************************************************************