logo.png  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


W czerwcu 2015r. nasze Przedszkole otrzymało w drodze konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację, na dofinansowanie Zadania:


„Z Plastusiem przez cztery pory roku” - utworzenie ogródka dydaktycznego.


Wartość całkowita zadania:       45.656,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:   33.250,00 zł

 

Motywem przewodnim ogródka będzie podróż z Plastusiem przez cztery pory roku. Ogród składać się będzie z czterech części obrazujących pory roku:

- wiosenną – z krętym tunelem wierzbowym,

- letnią – z kolorową łąką kwietną

- jesienną – z labiryntem z traw ozdobnych, ścieżką sensoryczną  oraz ogródkami do upraw

- zimową – z rabatami jesienno-zimowymi, budkami lęgowymi i karmnikami dla ptaków

 

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów i roślin z rodzimych gatunków, szybko rosnących, odpowiednich do warunków miejskich, odpornych na choroby i szkodniki. Dobór gatunkowy zapewni atrakcyjność nasadzeń przez cały rok. Wiele roślin będzie uprzyjemniać pobyt na terenie ogrodu pięknym zapachem kwiatów.


Ogród dydaktyczny będzie wizytówką przedszkola, stanie się miejscem edukacji, rozrywki
i odpoczynku dla przedszkolaków, nauczycieli i rodziców a także dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 14.

 

 

Otwarcie ogródka
Wiosna w ogródku

Wiosna zagościła na dobre w ogródku przedszkolnym. Aby cieszył swoim urokiem, wykonano wiosenne prace ogrodniczo - porządkowe:

  • posadzono roślinyi posiano nasiona w rabatkach
  • wypielono ogródek dydaktyczny
  • poprzycinano krzewy i drzewa
  • skoszono trawę
  • poprzenoszono i powkopywano przyrządy do zabaw na świeżym powietrzu
  • posiano trawę