NASZ ZESPÓŁ      PROGRAMY      ROZKŁAD DNIA      DOKUMENTY


  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących  realizacji pomysłów dzieci ( gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych). Obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju ( praca indywidualna ). Prace porządkowe w sali.

8.20 – 8.40

Zestaw zabaw ruchowych  lub ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Pełnienie dyżuru.

8.40 – 9.00

Śniadanie; czynności higieniczne; przygotowanie do zajęć. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych  i kulturalnych

9.00 – 10.00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego, organizowanie zabaw twórczych, badawczych, ruchowych zgodniez tematyką zajęć.

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela ( dzieci 3-4 letnie ).

9.00 – 10.00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego, organizowanie zabaw twórczych, badawczych, ruchowych zgodniez tematyką zajęć ( dzieci 5-6 letnie ).

10.00-10.10

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.).

10.10 – 11.10

 

Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe swobodne lub zorganizowanew ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe  i ogrodnicze.  Spacery, wycieczki, obserwacje ukierunkowane dzieci poza terenem ogrodu przedszkolnego.

W razie niepogody zabawy ruchowe zorganizowane w sali przedszkolnej.

11.10-11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.Pełnienie dyżuru.

11.30 – 12.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżuru po posiłku.

12.00 – 12.15

Zabiegi higieniczne, profilaktyka stomatologiczna.

12.15 – 13.30

Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki ( grupa dzieci 3 letnich)

12.15 – 12.30

 

Relaks, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyty CD, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

12.30-13.30

Zachęcanie do podejmowania różnorodnej działalności. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy  tematyczne, badawcze, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela itp. Wspomaganie i korygowanie rozwoju ( praca indywidualna ), zajęcia rozwijające uzdolnienia dziecka; zabawy w ogródku przedszkolnym.

13.30-13.40

Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, pełnienie dyżuru.

13.40 – 14.00

Podwieczorek. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżuru po posiłku.

14.00 – 16.00

Zabawy inspirowane przez dzieci. Zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój umysłowy dziecka, rozwijające uzdolnienia, zabawy badawcze, zabawy w ogródku przedszkolnym.

Prace porządkowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.