DLA SPONSORÓW      DLA RODZICÓW









Dzięki pomocy i ofiarności tych ludzi

nasze przedszkole jest piękne i kolorowe,
dzieci są wesołe a nam pracuje się łatwiej.

 podziekowanie.gif