Z A J Ę C I A   D O DT K OE

 

Dzieci w naszym przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę
nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale także w trakcie
zajęć dodatkowych.
Zajęcia te dostosowane są do możliwości, zainteresowań
i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
dzieci2013.jpeg
Zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu to:
  • zajęcia logopedyczne - zajęcia te prowadzone są dla dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu (grupy wymiennie co dwa tygodnie) przez Panią Annę Krysiak. We wrześniu prowadzone są badania przesiewowe dzieci, na podstawie, któreko dziecki kwalifikowane są na indywidualne zajęcia logopedyczne. Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

  • terapia pedagogiczna - zajęcia prowadzone przez Panią Małgorzatę Kawecką i Magdalenę Bartczak. Celem ich jest podniesienie umiejetnosci dzieci w obrębie obszrów z którymi mają kłopoty (np. zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności manualnej itp.). Program zajęć dostosowany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

  • gimnastyka korekcyjna - zajęcia prowadzone przez Panią Beatę Chwieduk. Celem zajęć jest korygowanie wad postway oraz rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

  • zajęcia języka angielskiego - prowadzone są przez Pana Marka Gabryelskiego i Panią Aleksandrę Szczepaniak Smulczyk. Mają na celu wzbudzenie w dzieciach zainteresowania nauką języka obcego, osłuchiwanie ich z językiem angielskim, kształtowanie podstawowych kompetencji językowych.W roku szkolnym 2014/2015 nakręcony przez dzieci biorące w tych zajęciach film pt. MAYA THE BEE IN THE JUNGLE wygrał ogólnopolski konkurs na anglojęzyczny film o tematyce ekologicznej: zobacz film tutaj ---> https://www.youtube.com/watch?v=CHVUQg11ZMM
 

  • koło plastyczne - prowadzone przez Panią Elizę Gębicką, ma celu rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci

  • koło teatralne - prowadzone jest przez Panią Małgorzatę Kawcką. Jego założeniem jest rozwijanie umiejętności teatralnych dzieci, kształtowanie ruchu i świadomości scenicznej dzieci, kształtowanie umiejętności wcielania się w rolę

MATERIAŁY DLA RODZICÓW: