NASZ ZESPÓŁ      PROGRAMY      ROZKŁAD DNIA      DOKUMENTY
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4187


Ustawa o systemie oświaty:

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1


Rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkoł i placówek oświatowych


Rzoporządzenie w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach i przedszkolach


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej MEN 2017/2018

 

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁĘCZYCY

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁĘCZYCY


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM  

W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŁĘCZYCY


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW WSZAWICY W PRZEDSZKOLU 

 

 


ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                 

    dokumenty IX 2013.gifdokumenty IX 2013.gif  dokumenty IX 2013.gif