NASZ ZESPÓŁ      PROGRAMY      ROZKŁAD DNIA      DOKUMENTY
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ważne !!!
Obowiązek informacyjny

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Przedszkola nr 1 w Łęczycy  informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 1 w Łęczycy;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym;

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Przedszkola nr 1 w Łęczycy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Spotkajmy się na Facebooku!!!!
https://web.facebook.com/Przedszkole-nr-1-w-%C5%81%C4%99czycy-473475612768995/

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole nr 1 w Łęczycy realizowało projekt
"Pszczoła, maleńka istota bez której zginie świat - mali odkrywcy na tropie wymarłych i żywych okazów fauny i flory"
Jego realizacja nie byłaby możliwa dzięki dofinansowaniu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Przedszkolaki serdecznie dziękują za wsparcie w odkrywaniu świata!!!
Ogród dydaktyczny
"CZTERY PORY ROKU - OGRÓD MAŁYCH ODKRYWCÓW"
POWSTAŁ DZIĘKI DOFINANSOWANIU
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 

                           

 

"Z dzieciństwa się nie wyrasta
Dzieciństwo ma się w sobie przez całe życie."
Anna Brzezińska

 W naszej codziennej pracy najważniejsze jest dla nas dziecko – jego potrzeby, oczekiwania, marzenia i zainteresowania.
Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Rozwijamy indywidualne zainteresowania dzieci i wspieramy ich indywidualny rozwój.
Wobec rodziny pełnimy funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze.