Przedszkole nr 1 w Łęczycy

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne:

 Iza Jeziorska

Język angielski :

Anna Pisera -  Oleska
Aleksandra Szczepaniak - Smulczyk

Rewalidacja

Anna Pisera - Oleska

Gimnastyka korekcyjna:

Beata Chwieduk

Terapia Pedagogiczna:

Weronika Fortuna

Koło plastyczne: 

Eliza Gębicka
Izabela Prokopowska

Koło taneczne:

Aleksandra Szczepaniak - Smulczyk

Koło Teatralne: