Przedszkole nr 1 w Łęczycy

Dokumenty

 

 

Dyżur wakacyjny.

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA NR 1 w ŁĘCZYCY

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 1 w Łęczycy w czasie dyżuru wakacyjnego 2018/2019

Rekrutacja do Przedszkola nr 1.

Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  nr 1 w Łęczycy w roku szkolnym 2019/2020

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy.

 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 1 w Łęczycy na rok szkolny 2019/2020.

 

Zarządzenie  Nr 4/2019 Dyrektora Przedszkola nr 1 w Łęczycy z dnia 1lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Nr 1

w Łęczycy na rok szkolny 2019/2020

 

Załączniki do rekrutacji: 

 

Oświadczenie o rodzeństwie

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

POTWIERDZENIE WOLI  zapisu dziecka do Przedszkola nr 1 w Łęczycy w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zastosowanie diety alergicznej

Upoważnienie do odbioru dziecka

Ustawy i Rozporządzenia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Ustawa o Systemie Oświaty

Rozporządzenie o nauczaniu religii

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Prawo oświatowe

Procedury i regulaminy obowiązujące w Przedszkolu nr 1

Statut Przedszkola nr 1 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedura postępowania w razie wystąpienia wszawicy.

Regulamin elektronicznej ewidencji

Procedura naliczania opłat za pobyt i wyżywienie  dzieci w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy