Przedszkole nr 1 w Łęczycy

O nas

Przedszkole nr 1 mieści się w piętrowym budynku przy ulicy Zachodniej 17. Otoczony jest dużym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo- rekreacyjny dający wiele możliwości do aktywnego wypoczynku. Na terenie ogrodu znajduje się również ogródek dydaktyczny, gdzie dzieci uczą się dbania o rośliny, warzywa, zioła od nasiona aż do zbioru.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Łęczyca. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

W przedszkolu znajduje się 7 oddziałów.Dzieci korzystają z 7 sal zajęć, które są przestronne i wyposażone odpowiednio do ich możliwości. Przy salach znajdują się łazienki oraz szatnie przystosowane do ich wieku. 

Placówka współpracuje z wykwalifikowanymi specjalistami prowadzącymi zajęcia dodatkowe: gimnastykę korekcyjną, logopedię, religię, język angielski. Poza tym dzieci otrzymują pomoc psychologiczno - -pedagogiczną według potrzeb.

Przedszkole posiada własną kuchnię, gdzie przygotowywane są pyszne i zdrowe posiłki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i indywidualnych potrzeb dzieci.

Placówka jest sukcesywnie w miarę potrzeb modernizowana. Nasi wychowankowie mają tu doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju a rodzice poczucie, że zostawiają dzieci w przyjaznym i bezpiecznym miejscu.

 

Obowiązek informacyjny

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Przedszkola nr 1 w Łęczycy  informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 1 w Łęczycy;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym;

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Przedszkola nr 1 w Łęczycy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.