Rada Rodziców        Zajęcia dodatkowe                
Rekrutacja          Kącik logopedyczny          Poczytaj                


 


REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR 18/2015/2016
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie zmiany
ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR 13/2015/2016 z dnia 2.02.2016 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

dla celów przeprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 19, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   nr 2   w Tomaszowie Mazowieckim.