link do bip

 


WITAMY NA STRONIE BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA
   

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z AKTUALNOŚCIAMI,
BIEŻĄCYMI INFORMACJAMI,
KTÓRE PRZYBLIŻĄ PAŃSTWU
DZIAŁALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE
NASZEJ PLACÓWKI.


Z A P R A S Z A M Y

 


 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Podstawa programowa- realizacja treści dydaktyczno- wychowawczych odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy i aktywności dzieci.W pracy dydaktyczno- wychowawczej preferujemy otwarty styl działań z dziećmi,polegający na wyzwalaniu ich twórczych możliwości.Dominują metody aktywne, samodzielnych doświadczeń, poszukiwania różnorodnych rozwiązań. Nadrzędną formą pracy z dziećmi jest zabawa. Ponadto w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mające na celu niwelowanie braków występujących u dzieci w zakresie; zdolności manualnych, percepcji słuchowej, wzrokowej, rozwijania mowy i myślenia.Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inicjowane przez dzieci, rozmowy indywidualne, omówienie wydarzeń dnia, kontakty okolicznościowe z rodzicami.

 

Przedszkole Miejskie nr.14 rozpoczęło swoją działalność w 1963r. Usytuowane jest na Osiedlu Piaski przy ulicy Odrodzenia 10. W pobliżu przedszkola znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, i dlatego dostęp do naszej placówki jest dogodny dla rodziców. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, gdzie dzieci miło i bezpiecznie spędzają czas, korzystając ze sprzętu do zabaw. Prowadzone są w nim również zabawy ruchowe o okolicznościowe uroczystości przedszkolne. W ogrodzie znajduje się dużo starych drzew, które są systematycznie dosadzane i zastępowane krzewami nadając otoczeniu piękny wygląd.

 

Budynek przedszkola jest typowym, wolno stojącym budynkiem przeznaczonym wyłącznie na pobyt małych dzieci. Na parterze znajdują się trzy sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych. Są one przestronne, słoneczne, a przy każdej z nich znajduje się łazienka z toaletą. Na piętrze zlokalizowane są dwie sale również z łazienkami, kuchnia, księgowości i pokój dla nauczycieli. Walorem naszej placówki jest sala gimnastyczna, na której odbywają się zajęcia z rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej i przedstawienia teatralne.

Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 125 dzieci do pięciu grup wiekowych.Nauczycielki -  przechodzą ze swoimi dziećmi do kolejnej grupy wiekowej. Przedszkole Miejskie nr.14 jest placówką, która dba o wszechstronny, harmonijny rozwój każdego dziecka. Przygotowuje dzieci do samodzielnego, kulturalnego zachowania się w środowisku, kształci umiejętności związane ze zdobywaniem wiedzy o otaczającym świecie. Przedszkole w pełni przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Sukcesem naszego przedszkola jest bardzo dobra opinia na terenie miasta, dzieci dobrze przygotowane do szkoły oraz dobrze układająca się współpraca ze środowiskiem i instytucjami działającymi na rzecz naszego przedszkola.