Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia prowadzą: mgr M. Mielczarek oraz mgr A. Kawka

Zakres działania obejmuje przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej,
prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
Celem jest wyrównanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji,
zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych.
Zajęcia są prowadzone przez nauczycielki o kwalifikacjach terapeuty pedagogicznego.


Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu
"Gimnastyka ciała, głowy i języka szansą dla każdego smyka" 
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.