Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Strona internetowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niebieska flaga ubrana jest w gwiazdki,
jest ich dwanaście i każda na piątkę.
Jak w nocy na niebie świecą wszystkie dla nas.
Jesteśmy w Europie i wy i ty i ja.

Europo nasza, Europo nasza,
niebieski sztandar powiewa nad głowami.
To unia bez barier, to unia bez granic,
jesteśmy Europejczykami.

Zajęcia prowadzi mgr Elżbieta Michalska
logo gabinetu papuga

 

Zakres obejmuje diagnozę logopedyczną, terapię logopedyczną, ćwiczenia:
słuchu fonematycznego, oddechowe, fonoemisyjne, kinestetyki
narządów artykulacyjnych, artykulację zaburzonych głosek,proksemikę,
impostację oraz rozwój słownika czynnego i biernego, usprawnianie koordynacji
poszczególnych percepcji, ćwiczenia somatognozji.

Celem terapii jest usprawnianie kompetencji językowych w zakresie fonetycznym,
leksykalnym i gramatycznym.

Zajęcia prowadzi nauczyciel o kwalifikacjach logopedy i pedagoga.

Warto przeczytać - dla rodziców

Jak rozwija się mowa dzieci w wieku przedszkolnym ?
Ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym
Wady wymowy - rodzaje i przyczyny
Wskazówki dla rodziców
Wierszyki logopedyczne


Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu
"Gimnastyka ciała, głowy i języka szansą dla każdego smyka"   
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


gry logopedyczne

Rok szkolny 2011/2012
Wierszyki - żarciki na wesoło
Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka
Rozwój reakcji słuchowych
Naturalna gimnastyka narządów mownych dziecka
Opowiadanie logopedyczne
Rozwój mowy - trudna sztuka
Jak pomóc dziecku w nauce mowy
Jak wyrazy dźwiękonaśladowcze stymulują rozwój mowy?
O normach i nieprawidłowościach rozwoju mowy u małego  dziecka