Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

Historia

W dniu 3 września 1984 roku w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 38 uroczyście otwarto i przekazano dzieciom nowoczesną placówkę przedszkolną pod nazwą: 
Przedszkole Zakładów Przemysłu Wełnianego „Fresco” nr 6.
Przedszkole stanowiły cztery oddziały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Od 1 stycznia 1991 roku Przedszkole Zakładów Bawełnianych „Fresco” stało się jednostką samodzielną pod względem budżetowym i zmieniło nazwę na Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu, czyli przedszkole podlegające Urzędowi Miasta Zgierza jako organowi prowadzącemu.
Jest to obecnie placówka sześciooddziałowa.

Przedszkole położone jest w nowej części miasta, w centrum osiedla 650 -lecia w Zgierzu.
Wokół placówki znajduje się nowa zabudowa (bloki mieszkalne) oraz urządzony przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową tzw. "Skate Park". 
Usytuowana jest ona z dala od ulic o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, zbudowanym w kształcie litery "T".
Teren użytkowy przedszkola jest ogrodzony. Wokół budynku znajduje się teren zielony.
Do przedszkola przylega ogród przedszkolny, wyposażony w ekologiczny sprzęt: drewniany zamek, huśtawki, równoważnie, bujaki.
Teren jest bezpieczny i spokojny.

Obecnie przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00.