Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIADzieci starsze:

6.30 - 8.00 –  zabawy dowolne wg zainteresowań, konstrukcyjne, manipulacyjne,   tematyczne,integracyjne, kontakty indywidualne z dziećmi.
8.00 - 8.15 –  zabawy dowolne, dydaktyczne, badawcze wg zainteresowań.
8.15 - 8.25 -  zestaw ćwiczeń porannych.
8.25 - 9.00 - czynności higieniczne,przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00 - 10.15 - aktywność zbiorowa, grupowa, jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze społ - moralnej, myślenia, języka, zdrowotnej i fizycznej, muzycznej, plastycznej i myślenia matematycznego.
10.15 - 10.30 - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.
10.30 - 11.20 -gry i zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego, praca indywidualna.
11.20 - 12.10 - czynności organizacyjno - higieniczne,samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.Obiad.
12.10 - 12.30 - relaks i odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek,słuchowisk słowno - muzycznych, literatury dziecięcej.
12.30 - 13.00 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp.
13.00 - 14.10 - zabawy  w sali lub ogrodzie przedszkolnym - dowolne, gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem,  ruchowe, działalność plastyczna.
14.10 - 14.45 - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, przygotowania do podwieczorku. Podwieczorek.
14.45 - 16.30 - stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

Dzieci młodsze:

8.00 - 8.30 - zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju - praca z dzieckiem indywidualna lub grupowa.Ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.30 - 9.00 - czynności porządkowe, zabiegi higieniczne - przygotowania do śniadania. Śniadanie.
9.00 - 9.15 - czynności higieniczne, organizacyjne, przygotowanie do zajęć.
9.15 - 10.00 - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, zabawy ruchowe.
10.00 - 11.15 - zabawy swobodne dzieci.Zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, spacery - obserwacja najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego. zabawy indywidualne w grupach wg zainteresowań dzieci: dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze.
11.15 - 11.40 - czynności porządkowe, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.40 - 12.10 - obiad.
12.10 - 14.00 - czynności higieniczne, samoobsługowe związane z leżakowaniem, leżakowanie.
14.00 - 14.15 - przygotowanie dzieci do podwieczorku oraz czynności samoobsługowe i porządkowe po leżakowaniu.
14.15 - 14.30 - podwieczorek.
14.30 - 15.00 - zabawy ruchowe i rytmiczne. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna, czynności porządkowe, rozmowy indywidualne.