Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

Opłaty

W sprawie określenia wysokości opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych reguluje:

- Uchwała Nr XXIX/355/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia  2016 r.


Stawka żywieniowa wynosi: 
za 3 posiłki -  6,00 zł
za  2 posiłki - 4,80 zł
ZMIANA  WYSOKOŚCI  OPŁAT  ZA  PRZEDSZKOLE

od dnia 1 września 2013 r. stawka za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 wynosi 1,00 zł.

 

Opłaty za przedszkole można dokonywać na podane numery kont: 

82 8783 0004 0021 6586 2000 0004 - opłata stała

71 8783 0004 0021 6586 2000 0008 - wyżywienie