Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu

Dla rodziców

 


Uwaga Rodzice

Informujemy, że w dniu 21 listopada (czwartek) 2019r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania
z rodzicami w poszczególnych grupach wiekowych.
Na zebraniach zostaną przekazane informacje dotyczące wstępnej obserwacji pedagogicznej
 dla młodszych dzieci oraz diagnozy pedagogicznej dla dzieci starszych,
a także zostaną omówione bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania poszczególnych grup wiekowych.

 

 

Uwaga Rodzice !!!

Informujemy, że przedszkole jako placówka nie pełni roli  firmy brokerskiej i nie  pośredniczy
w ubezpieczeniu dzieci od nieszczęśliwych wypadków. W związku  z tym od  roku szkolnego 2019/2020  rodzice jako prawni opiekunowie powinni zadbać o ubezpieczenie indywidualne swoich dzieci.

 Oferty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

Bezpośredni link do jednej z ofertDrodzy Rodzice,
prosimy o zaglądanie w zakładki grup Dzieci, gdzie nauczyciele podają bieżące prośby lub informacje ich dotyczące.


 

Informacja o RODO

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

Raport z ewaluacji zewnętrznej opublikowany jest

na stronie: www.npseo.pl

 Dla Rodziców - ważne dokumenty
 
Koncepcja pracy

Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zgierzu

w latach 2017-2020