Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzi instruktor rytmiki i tańca p. Żanetta Walkus- nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej.

Cele prowadzonych zajęć:
- rozwój zdolności muzyczny dziecka;
- rozwój kreatywnej aktywności dziecka, inwencji twórczej;
- zapoznanie z literaturą muzyczną (piosenki dla dzieci, muzyka klasyczna, współczesna);
- kształtowanie orientacji w przestrzeni, świadomości schematu własnego ciała, rozwijanie i kształtowanie cech motorycznych;
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
- aktywizacja emocji i umiejętności ich wyrażania, nauka świadomej relaksacji i moderowania stanów emocjonalnych - poprzez wykorzystanie muzyki lub jej elementów;
- rozwijanie zdolności komunikacji, nawiązywania relacji i współdziałania w grupie;
- stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu, podniesienie samooceny;
- wsparcie w rozwoju zdolności poznawczych (pamięć, skupienie uwagi).

W programie zajęć znajdują się:
- ćwiczenia kształcące poczucie rytmu, słuch, intonację, wyczucie harmonii, pamięć muzyczną (w oparciu o metodę E.E Gordona);
- aktywne słuchanie muzyki (metoda Batii Strauss);
- uwrażliwienie na podstawowe elementy dzieła muzycznego (rytm, melodia, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka);
- nauka piosenek;
- ćwiczenia i zabawy ruchowe;
- ćwiczenia z zakresu emisji głosu i logorytmiki;
- ćwiczenia i zabawy z rekwizytami (chusty, obręcze piłki, itp.);
- gra na instrumentach perkusyjnych zestawu Orffa i innych, odpowiednich do pracy z dziećmi m.in bębny, autoharfa;
- techniki relaksacyjne;
- przygotowanie uroczystości przedszkolnych.

Grupy młodsze- w każdy poniedziałek (raz w tygodniu)

grupa I 9:50-10:15
grupa II 10:20-10:45
grupa V
9:15-9:40
grupa IV
10:50-11:20

 

Grupy starsze- w każdą środę (raz w tygodniu)

grupa III
9:30-10:00
grupa VI 10:00-10:30
grupa VII 10:30-11:00
grupa VIII 11:00-11:30