Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Zajęcia muzyczne

Grupy młodsze

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii poprzez wykorzystanie muzyki lub jej elementów wspierają rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, komunikacyjnej, społecznej, poznawczej, z uwzględnieniem obszaru osobowości, psychomotoryki i motywacji. Cele prowadzonych zajęć:
- rozwój kreatywnej aktywności dziecka,
- aktywizacja emocji i umiejętności ich wyrażania,
- kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz świadomości schematu własnego ciała,
- doskonalenie szybkości, płynności i precyzji ruchu,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- rozwijanie zdolności komunikacji i nawiązywania relacji,
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, wzmocnienie przynależności do grupy,
- stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu, podniesienie samooceny.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek.

grupa I 9:00-9:25
grupa II 9:25-9:50
grupa V
10:00-10:30
grupa IV
10:30-11:00

 

Grupy starsze

W programie zajęć znajdują się:
- ćwiczenia i zabawy słuchowe, ruchowe i emisyjne
- ćwiczenia i zabawy z rekwizytami (chusty, obręcze piłki, itp.)
- nauka piosenek
- gra na instrumentach perkusyjnych zestawu Orffa
- nauka podstawowych kroków tanecznych polskich tańców ludowych i zagranicznych
- aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss
- przygotowanie uroczystości przedszkolnych

Cele prowadzonych zajęć:
- uwrażliwienie na podstawowe elementy dzieła muzycznego takie jak: rytm, melodia, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka
- rozwijanie i kształtowanie cech motorycznych
- kształcenie estetyki ruchów i sprawności ruchowej
- kształcenie słuchu i pamięci muzycznej
- kształcenie głosu
- kształcenie poczucia przestrzeni
- kształcenie współdziałania w grupie
- kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej
- rozwijanie przeżyć emocjonalnych związanych z percepcją i wykonywaniem zadań muzycznych
- zapoznanie z literaturą muzyczną poprzez naukę piosenek i słuchanie utworów muzycznych.

Zajęcia odbywają się w każdą środę.

grupa III
9:00-9:30
grupa VI 9:30-10:00
grupa VII 10:00-10:30
grupa VIII 10:30-11:00

 

Zajęcia muzyczne prowadzone są przez instruktora- p. Dominikę Dudek.