Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z kształcenia specjalnego prowadzi logopeda- mgr Joanna Pietrzak, w każdy piątek w godzinach od 13 do 15.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi logopeda - mgr Anna Ratajska.

W zajęciach biorą udział dzieci, które wymagają pomocy logopedy - zakwalifikowane po wykonaniu badań przesiewowych.

Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzane są u dzieci 5-6-letnich (jeśli rodzic wyrazi zgodę) na początku roku szkolnego.

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  
piątek  

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z prowadzeniem przez logopedę zajęć prosimy kontaktować się bezpośrednio z p. Anną Ratajską pod numerem telefonu 535-567-856.