Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Terapia pedagogiczna

Terapię pedagogiczną w przedszkolu prowadzą specjaliści: mgr Aneta Trojak

W zajęciach terapii pedagogicznej biorą udział dzieci 5-6 - letnie wskazane przez wychowawców grup, wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia odbywają się w gabinecie terapii pedagogicznej, który jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Harmonogram zajęć dla dzieci 6-letnich- p. Aneta Trojak

Dzień Godzina
Czwartek 11:00-13:00