Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Rekrutacja

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Adres witryny internetowej, na której prowadzony jest nabór kandydatów: www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów

Zarządzenie nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.01.2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Zgierza
w sprawie określania kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020.