Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Rekrutacja

Adres witryny internetowej, na której prowadzony jest nabór kandydatów: 

www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl

____________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

____________________________________________________________________________________________________

Terminy określa zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

____________________________________________________________________________________________________

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) - tzw. kryteria ustawowe.

____________________________________________________________________________________________________

Kryteria określa uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.