Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Programy i projekty

 Program rozwoju przedszkola na lata 2017-2020
 

Nasze Przedszkole prowadzi szereg działań by otrzymać certyfikat

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

 
Programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2019/2020:
  • "Wokół przedszkola"- program edukacji przedszkolnej - Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska;
  • "Jak być dobrym przedszkolakiem"- autorski program wychowania Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu- Elżbieta Łuczak, Ewa Stańczyk;
  • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu- Ewa Skiba, Anna Wieczorek;
  • Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne dzieci"- Claire Selby. Uzyskaliśmy kolejną licencję na nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu- CERTYFIKAT
Nasze przedszkole bierze udział w wielu programach edukacyjnych i profilaktycznych:

Śmiało Rozmawiamy Dla Dobra Dzieci - ogólnopolski program edukacyjny, ma na celu poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób wieku przedszkolnego po to, aby szybko i w odpowiedni sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka - program prozdrowotny, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodzin; dzieci biorące udział w programie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie.

Akademia Aquafresh - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, którego głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna u dzieci.

"Czyste Powietrze Wokół Nas" - program edukacyjny skierowany dla dzieci 5-6 - letnich obejmujący profilaktykę antytytoniową.

"Mamo, Tato wolę wodę" - program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej i ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.