Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa VIII

Grupa VIII - dzieci 6-letnie

Wychowawczynie:

mgr Ewa Chwiałkowska

mgr Marta Rutkowska

Pracownik obsługi - Joanna Gędek