Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa VII

Grupa VII - dzieci 5-6-letnie

Wychowawczynie:

mgr Zofia Olczak

mgr Agata Słoma

Pracownik obsługi - Bożena Nejman