Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa VII

Grupa VII - dzieci 5-6-letnie

Wychowawczynie:

mgr Zofia Olczak

mgr Aneta Osówniak

mgr Agata Słoma- nauczyciel wspierający

Pracownik obsługi - Bożena Nejman