Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa VI

Grupa VI - dzieci 5-6-letnie

Wychowawczyni: 

mgr Ewa Potakowska

mgr Mirosława Ostrowska

mgr Aleksandra Świderska

mgr Joanna Pietrzak- nauczyciel wspierający

Pracownik obsługi - Barbara Brzezińska