Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa IV

Grupa IV - dzieci 4-5-letnie

Wychowawczynie:

mgr Alicja Wojna

mgr Beata Dziewulska

Pracownik obsługi - Iwona Kaczmarek