Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa III

Grupa III - dzieci 4-5-letnie

Wychowawczynie:

mgr Katarzyna Wyrzykowska

mgr Paulina Plicha

pracownik obsługi - Anna Przepiórska