Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Grupa I

Grupa I - dzieci 3-letnie

Wychowawczynie:

mgr Klaudia Łysio

mgr Emilia Kobacka

Pomoc nauczyciela - Wioletta Rajewska

Pracownik obsługi - Katarzyna Pietrzak