Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Rozkład dnia

6.30-8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Zabawy integrujące grupę. Zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne - ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój  dziecka.
8.15-8.30 Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.15 Czynności organizacyjne - przygotowanie do zajęć
9.15-10.45 Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o "Podstawę programową wychowania przedszkolnego" - zajęcia z całą grupą prowadzone przez nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.
10.45-11.15 Spacery, zabawy i gry ruchowe oraz zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe
11.15-11.30 Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.45 Leżakowanie (grupy śpiące - I i II). Ćwiczenia relaksacyjne - słuchanie bajek z CD lub czytanych przez nauczyciela. Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne, zabawy tematyczne według zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 
13.45-14.00 Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00-14.30 Podwieczorek
14.30-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.