Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i statutem przedszkola.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie zakupu tablicy interaktywnej.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Skład Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Malwina Bryl

Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Zaborowska

Skarbnik: Karolina Grzelak

Sekretarz: Małgorzata Daniszewska

Członkowie:
(gr.I)- Edyta Janicka, Paulina Stępniak, Marzena Marciniak
(gr.II)- Kinga Filipiak, Milena Plewka, Łukasz Rajski
(gr.III)- Agnieszka Bienias, Malwina Bryl, Małgorzata Daniszewska
(gr.IV)- Karolina Grzelak, Monika Gawryszczak-Kieszkowska, Dominika Kubera
(gr.V)- Magdalena Machała, Patrycja Jędrzejczak, Marlena Konieczna
(gr.VI)-  Dagmara Frątczak-Schroeder, Anna Wiśniewska, Małgorzata Maruczewska-Barylska
(gr.VII)- Anna Kłos, Paulina Piera, Iwona Janiszewska
(gr.VIII)- Sylwia Zaborowska, Tomasz Miśkiewicz, Magdalena Przybylska