Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Pomoc

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:

- terapia pedagogiczna

- logopedia

- muzykoterapia

- fizjoterapia

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZGIERZU

Kto może korzystać z usług poradni:

 • Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zgierza lub gminy Zgierz.
 • Dzieci do 6 roku życia nieuczęszczające do placówek oświatowych, a będące mieszkańcami miasta Zgierz i gminy Zgierz po podaniu powodu zgłoszenia.
 • Ich rodzice i opiekunowie.
 • Nauczyciele i osoby zajmujące się pracą na rzecz dzieci i młodzieży.

Jakie formy pomocy:

 • dla dzieci i młodzieży:programy profilaktyczne i edukacyjne;
 • grupy edukacyjne i terapeutyczne;
 • indywidualną terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną;
 • diagnozę i konsultację;
 • psychoterapię;
 • poradnictwo zawodowe.

Dla rodziców i nauczycieli:

 • warsztaty i trening;
 • grupy edukacyjne;
 • grupy wsparcia;
 • poradnictwo terapeutyczne (indywidualne lub rodzinne);
 • mediację.

Punkt konsultacyjnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00-18:00. W Punkcie dyżurować będą specjaliści, psycholodzy i pedagodzy. Punkt ma charakter otwarty, konsultacja nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Przychodnia dla dzieci z zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi w wieku 0-7 lat.
Adres: Zgierz, ul. Długa 62
Telefon: 42 717 47 11

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY

Grzegorz Wierzchowski

tel: 42 637 77 18 oraz e-mail: kolodz[at]kuratorium.lodz.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Mikołaj Pawlak

tel: 22 583 66 00 oraz e-mail: rpd@brpd.gov.pl