Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Zakup tablicy multimedialnej

Chcielibyśmy poinformować rodziców, że w kwietniu została zakupiona tablica interaktywna. Tablica został również w połowie zakupiona z darowizny 1% podatku.

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz dzieci bardzo dziękują rodzicom, którzy włączyli się w zbiórkę funduszy na ten cel.