Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Dla rodziców

INFORMUJEMY, ŻE ODWOŁANE ZAJĘCIA "DRUŻYNY KANGURA" Z DNIA 6 LISTOPADA (z przyczyn osobistych) ODBĘDĄ SIĘ W PIĄTEK 15 LISTOPADA W GODZINACH 9:00-11:00.

Zaproszenie do udziału ankiecie w ankiecie dotyczącej uchwały krajobrazowej miasta Zgierza.

Miasto Zgierz zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej uchwały krajobrazowej miasta Zgierza określającej zasady i warunki sytuowania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Przed przystąpieniem do ankiety zachęcamy do odwiedzenia strony www.miasto.zgierz.pl/p./uchwala-krajobrazowa, gdzie znajdują się wszelkie informacje związane z przygotowywaną uchwałą, w tym  prezentacja obrazująca naszą przestrzeń miejską oraz inspirujący film „Krajobraz mojego miasta”. Polecamy również odwiedzenie strony kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta".

Ankieta dostępna jest od 16 października do 30 listopada 2019 r. w formie elektronicznej na stronie :  www.miasto.zgierz.pl

Zapraszamy do udziału w ankiecie   - zmieniajmy wspólnie nasze otoczenie.

Na podstawie §13.ust.1 Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, na zebraniu w dniu 27.09.2019r. Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej przedszkola z dobrowolnych składek rodziców.

 Ubezpieczenia dzieci od NNW (LINK)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSZAWICY

W związku ze zgłaszanymi przez rodziców przypadkami wszawicy prosimy o zapoznanie się z broszurą opublikowaną na stronie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pt. "Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie" . 

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA

Sponsorzy

23-05-2019
Dziękujemy Stacji Nowa Gdynia za włączenie się w przedszkolne działania związane ze zdrowym stylem życia wśród naszej społeczności lokalnej. 

Zakup tablicy multimedialnej

22-05-2019
Chcielibyśmy poinformować rodziców, że w kwietniu została zakupiona tablica interaktywna. Tablica został również w połowie zakupiona z darowizny 1% podatku. Dyr (...)