Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Dla rodziców

PILNY KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

______________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie RP odwołujemy wszystkie zajęcia dodatkowe, koncerty, warsztaty oraz teatrzyki organizowane w przedszkolu. 

Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów dzieci oraz nieprzyjmowanie w charakterze gości grup dzieci z innych placówek.

Polecenia obowiązują od 9 marca 2020 roku do odwołania.

____________________________________________________________________________

Według Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej - w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, APELUJEMY DO RODZICÓW, BY NIE POSYŁALI PRZEZIĘBIONYCH I CHORYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA.
Osoby, które wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. Informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a- Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

 __________________________________________________________________________________

Prezentacja wyników ankiety dot. krajobrazu Zgierza

______________________________________________________________________________

HARMONOGRAM DYŻURU WAKACYJNEGO 

______________________________________________________________________________

Komunikat dla rodziców z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

_______________________________________________________________________________
Na podstawie §13.ust.1 Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, na zebraniu w dniu 27.09.2019r. Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej przedszkola z dobrowolnych składek rodziców.

______________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSZAWICY

W związku ze zgłaszanymi przez rodziców przypadkami wszawicy prosimy o zapoznanie się z broszurą opublikowaną na stronie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pt. "Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie" . 

______________________________________________________________________________

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA

Sponsorzy

23-05-2019
Dziękujemy Stacji Nowa Gdynia za włączenie się w przedszkolne działania związane ze zdrowym stylem życia wśród naszej społeczności lokalnej. 

Zakup tablicy multimedialnej

22-05-2019
Chcielibyśmy poinformować rodziców, że w kwietniu została zakupiona tablica interaktywna. Tablica został również w połowie zakupiona z darowizny 1% podatku. Dyr (...)