Lata 2000 i dalej       Lata 90-te
Lata 80-te       Lata 70-te       Lata 60-te       Lata 50-te


      
<< powrót


  Wiersz, napisany przez nauczycielkę 
  Mieczysławę Wyrzykowską,  przy współpracy Bogumiły Klimczak, 
  wyrecytowany przez poszczególnych członków rady pedagogicznej 
  podczas uroczystości z okazji 50 - lecia placówki.                         Mieczysława            Kiedyś, przed laty
                         Wyrzykowska:       Jan Kochanowski
                                                             W chwili wyciszenia
                                                             Zapraszał gościa pod lipę
                                                             Przed słońcem schronienia.

                         Barbara                   Lipa słuchała myśli pisarza
                         Bartczak:                Do zwierzeń go zapraszała
                                                            I dziwnym trafem  - w naszym ogrodzie
                                                           Świadkiem historii się stała.

                         Mieczysława          50 lat temu
                         Wyrzykowska:       W trosce o edukację najmłodszych
                                                            Powstała placówka – 
                                                            Nasze przedszkole.

                         Bogumiła                Szczytne były nasze ideały
                         Klimczak:               Szczytne nasze cele
                                                            Lecz przez 50 lat 
                                                            Zmieniło się wiele.

                         Anna                        Pozostało jednak 
                         Kasprowicz:          Najważniejsze przesłanie - 
                                                           To dobro dziecka i jego wychowanie
                                                           W najlepszym wydaniu.

                         Krystyna                 Wiele trudu, zmagań i wytrwałości
                         Król:                         A nade wszystko -  cierpliwości 
                                                           Potrzeba w naszej codziennej pracy wiele
                                                            Aby dziecko czuło się z nami
                                                           Jak z najlepszym przyjacielem.

                         Anna                         I chociaż muszą odejść
                         Kowalska:              Przekroczyć próg szkółki
                                                           To i tak tu wracają
                                                           Jak wierne jaskółki.

                         Małgorzata             Niektórzy po latach – 
                         Grzelak:                  Ze swoimi dziećmi
                                                           A właśnie dlatego
                                                           Że byli tu bezpieczni.

                         Jolanta                    Niech więc Zielone Przedszkole
                         Mucha:                    Lipami otulone
                                                           Przypomni naszym wychowankom
                                                           Miłe chwile spędzone.

                         Emilia                       I choć targały nami 
                         Tracz:                      Różne, dziwne dzieje
                                                           To Zielone Przedszkole
                                                           50 lat istnieje.

                         Siostra                    Niechaj tej placówce Boże światło świeci
                         Zakonna:               Niech będzie szczęśliwy personel i dzieci 

                         Bożena                  A kolor zielony – znak Bożej nadziei
                         Korpik:                   Niech wszystkich napełnia
                                                          Radością i ufnością.

                         Razem:                  MIMO  50 – TKI
                                                          WCIĄŻ   MAMY  NADZIEJĘ
                                                          ŻE  DO  100 – TKI  DOBRNIEMY
                                                          I  NIECH  TAK  SIĘ  DZIEJE.