Powietrze wokół nas - jak pokazać powietrze?

konkurs plastyczny


Konkurs był przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich z ozorkowskich przedszkoli przy współudziale ich rodziców lub opiekunów.

Z prac, które napłynęły z trzech placówek jury wyłoniło 3 nagrody główne:


I miejsce - Szymon Mroziak - Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie,

II miejsce - Igor Waliszewski - Przedszkole Miejsckie nr 1 w Ozorkowie,

III miejsce - Blanka Tracz - Przedszkole Miejskie nr 3 w Ozorkowie


oraz 3 wyróżnienia:

* Hubert Żal - Przedszkole Miejsckie nr 1

* Szymon Żupaniec- Przedszkole Miejsckie nr 1

* Antek Górniak - Przedszkole Miejsckie nr 4