"Ekologia w wierszu i piosence"

kwiecień 2018

W konkursie wzięło udział 5 placówek ( PM Nr 1, PM Nr 3, PM Nr 4, Nr 5).
Trzyosobowe jury w składzie:
logopeda – Magdalena Zdziarska
muzyk - Jakub Dośpiał
animator społeczno - kulturalny - Aleksandra Rokosa

wyłoniło 6 zwycięzców w dwóch kategoriach: WIERSZ I PIOSENKA. Jury wzięło pod uwagę: znajomość tekstu i interpretację utworu, muzykalność oraz inne walory artystyczne (strój, interpretację utworu, muzykalność, dodatkowe rekwizyty). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Konkurs prowadziły nuczycielki: Agnieszka Dobrosielska i Joanna Pawlak.