baerchen1.gif

 

Projekt - Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa (wiecej)

 Klub dziecięcy "Niedźwiadek"

2018/2019

 

Klub dziecięcy "Niedźwiadek" dedykowany jest dzieciom, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Jest on czynny od godziny 7.00 do godziny 17:00. W tym czasie dzieci przebywają pod opieką trzech wychowawczyń: mgr Aleksandry Rokosa, mgr Emilii Dobrowolskiej oraz mgr Justyny Skonieczki. Dodatkowo w opiece nad dziećmi pomaga Pani  Angelika Chmielecka .

 

Głównym celem działalności Klubu "Niedźwiadek" jest wspieranie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci, zapewnienie opieki dzieciom oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym. Główną formą pracy z dziećmi jest zabawa. W swojej pracy nauczyciele prowadzący grupę wykorzystują ćwiczenia rytmizujące, zabawy ruchowe, zabawy z piosenką oraz szereg ćwiczeń gimnastycznych wspierających rozwój ogólnej sprawności fizycznej, jak i motoryki małej i dużej dzieci. Dzieci uczestniczą również w zajęciach plastycznych stwarzających im możliwość swobodnego rozwoju ich ekspresji.


 

Tematy globalne     Wiersz   Piosenka     Urodziny   Inne


Nasza sala: