Lata 2000 i dalej       Lata 90-te
Lata 80-te       Lata 70-te       Lata 60-te       Lata 50-te


      

                         Tak się zaczęło ...
 
             18. VII. 1954r.
         Komisja Miejska przekazała  p r z e d s z k o l e  do użytku.
    
           Budynek został wzniesiony z inwestycji 
         Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, staraniem Kuratorium 
           Okręgu Szkolnego i Wydziału Oświaty w Łęczycy.

            29.VII. 1954r.
       Zostało zwołane ogólne zebranie Rodziców, na którym wybrany 
       został pierwszy Komitet Rodzicielski.

           6. IX .1954r.
      Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie – 
      Jan Grzegorczyk, w obecności kierownika przedszkola – 
      Władysławy Micielskiej przecinając wstęgę dokonał aktu 
      otwarcia przedszkola.

            15. VI. 1956r.
        Przedszkole posiada 4 sale zajęć dla dzieci oraz jedną
          salę gimnastyczną. 
        Jest przedszkolem  3 – oddziałowym, do którego uczęszcza 
          105 dzieci.
        Personel pedagogiczny tworzą 4 nauczycielki, 
        a personel techniczny – 6 osób.

        W uporządkowaniu terenu wokół budynku  pomagali m. in. 
        uczniowie  Szkoły Ogólnokształcącej pod opieką nauczyciela 
        Eugeniusza Lejmana. 
        Przedszkole jest placówką szkolenia zawodowego nauczycieli
        przedszkoli powiatu łęczyckiego i poddębickiego. 
        Odbywają się konferencje powiatowe i zebrania 
        zespołów metodycznych.

          1957/ 1958
       Udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Okręgu 
       Szkolnego w Łodzi, gdzie dzieci zdobywały czołowe miejsca, 
       spowodował, że przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt 
       gospodarczy, maszynę do ścinania trawy, lodówkę oraz 
       sprzęt ogrodniczy dla dzieci.

                 Informacje na podstawie kroniki przedszkolnej odtworzyła 
                                    Mieczysława Wyrzykowska