Lata 2000 i dalej       Lata 90-te
Lata 80-te       Lata 70-te       Lata 60-te       Lata 50-te


      
                       
                            Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.          Edward Stachura

                           Rok szkolny 1966/1967
          Przedszkole posiada 3 oddziały w których przebywa 105 dzieci. 
          Personel placówki stanowi 5 nauczycieli i 8 osób personelu 
          technicznego.
          W tym roku następuje zmiana na stanowisku kierownika placówki. 
          Na emeryturę odchodzi kierowniczka Władysława Micielska
          Nową kierowniczką zostaje Alina Łuczak
                      
                          Rok 1967.
          Po wizytacji placówki przez wizytatorów z Kuratorium Okręgu 
          Szkolnego w Łodzi zwiększa się liczba oddziałów  do IV, 
          co w konsekwencji powoduje zwiększenie liczby dzieci do 135, 
          a personelu do 17 osób. Przedszkole w dalszym ciągu jest siedzibą 
          Powiatowego Ośrodka Metodycznego.

                          IV 1967r. 
          Generalny remont przedszkola. Zlikwidowano piece kaflowe, 
          założono centralne ogrzewanie, otynkowano budynek, przełożono 
          dachówkę i wymalowano salę zajęć.
          Wykonawcą robót był zakład opiekuńczy – Miejskie Przedsiębiorstwo 
          Remontowo – Budowlane w Ozorkowie.
          
                          Rok szkolny 1960/1961
          Z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi przedszkole otrzymało 
          pianino, a dzieci rozpoczęły pierwsze zajęcia z rytmiki. 
          Odbywały się one przy dużym wsparciu Komitetu Rodzicielskiego.   

   Informacje na podstawie kroniki przedszkolnej odtworzyła Mieczysława Wyrzykowska